Lejebetingelser


Anvendelse : Nedenstående almindelige lejebetingelser er gældende for at leje af materiel fra udlejer, medmindre andet er specielt aftalt med og skriftligt bekræftet af udlejer .

Lejeperiode : Priser i denne prisliste er gældende for en gangs brug. Skal det lejede bruges lørdag, vil det typisk blive leveret fredag og afhentet mandag.
Modtager vi ikke de lejede effekter retur rettidigt, opkræves ekstra leje.

Reklamationer : Hvis kunden ikke inden brugen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Betalingsbetingelser : Lejebeløbet med tillæg ved transport og moms erlægges kontant ved returneringen, hvis ikke andet er aftalt på forhånd.

Ansvar : Så længe det lejede befinder sig hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom kunden bærer risikoen ved det lejedes bortkomst. Kan reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres  erstattes til fuld- og nyværdi.
Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Afbestilling : Ved annullering af lejeaftale inden 8 dage før aftalt levering betales halv leje, ellers det fulde beløb.

Særligt : Alle lejede effekter returneres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. Borde og stole og pakkemateriale må ikke udsættes for fugt eller regn.
Det lejede skal være sorteret og samlet på et sted ved returneringen.

Leveringsforhold : I tilfælde af strejke lock out eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer. 
Forsinkes eller forhindres levering på grund af de nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.